mr. Joren Veldheer

Joren Veldheer (1987) heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd, met de specialisatie strafrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Bologna (Italië). Na het afronden van zijn studie is hij bijna twee jaar werkzaam geweest als griffier bij het Gerechtshof Amsterdam op de afdeling strafrecht. Vervolgens is hij in 2014 aan de slag gegaan als advocaat. Per juli 2020 is hij in dienst getreden bij FZvK Advocaten.

Als advocaat houdt Joren zich bezig met uiteenlopende (complexe) commune strafzaken. Deze lopen uiteen van geweld- en drugszaken tot zedenzaken en omvangrijke mega strafzaken. Sinds hij advocaat is heeft Joren een landelijke praktijk opgebouwd, wat betekent dat hij in alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland optreedt voor zijn – zowel meerder- als minderjarige – cliënten. Zijn bijstand kenmerkt zich door een gedegen, goede dossierkennis, heldere communicatie en scherpte tijdens de zitting.

Joren is daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). In die hoedanigheid vertegenwoordigt hij de (jonge) strafrechtadvocatuur en zet hij zich in voor hoogwaardige en betaalbare rechtsbijstand in strafzaken.

Joren Veldheer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Strafrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

mr. Joren Veldheer