mr. Chrisje Zuur

Chrisje Zuur (1970) studeerde civiel recht en strafrecht in Leiden en in Parijs. Zij werd in 1996 in Rotterdam beëdigd als advocaat en richtte zich al snel uitsluitend op de behandeling van strafzaken. In 1999 maakte zij de overstap naar Amsterdam. Chrisje Zuur heeft veel proceservaring in omvangrijke, complexe en geruchtmakende strafzaken, zowel in eerste aanleg bij de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof. Zij is gespecialiseerd in Opiumwetzaken, geweldzaken, witwaszaken, ontnemingszaken en financieel strafrecht. Zij koppelt een stevige dosis vechtlust en grote betrokkenheid bij haar cliënten aan een goede dossierkennis. Zo weet zij menig strafzaak tot een goed einde te brengen, hetzij via onderhandelingen met het openbaar ministerie, hetzij bij de rechter. Zij is onder meer lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Strafrecht.

Chrisje Zuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

mr. Chrisje Zuur